Широкоформатная фотопечать

С 1 августа вступает в силу Закон, устанавливающий ограничения для медицинских и фармацевтических работников

Мы в Твиттере  
С 1 августа вступает в силу Закон, устанавливающий ограничения  для медицинских и фармацевтических работников 10.07.2012

С 1 августа вступает в силу Закон, устанавливающий ограничения  для медицинских и фармацевтических работников 


Закон Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины об охране здоровья касательно установления ограничений для медицинских и фармацевтических работников во время осуществления ими профессиональной деятельности» запретит работникам медицинской сферы рекламировать лечебные средства и фармацевтические компании, а фармацевтам – умалчивать информацию о более доступных аналогах искомых препаратов. 

 

Проект

(Тираж 20.06.2012)


ЗАКОН   УКРАЇНИ


Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності


Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:


1. Розділ Х Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 4, ст. 19 із наступними змінами) Доповнити статтею 781 такого змісту:

Стаття 781. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час провадження ними професійної діяльності

1. Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права:

1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників неправомірну вигоду;

2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності (крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);

3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок);

4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.

Положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.

2. За порушення вимог цієї статті медичні і фармацевтичні працівники несуть відповідальність, передбачену законодавством.


2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.Возврат к списку